Arbete mot förfalskningar

Riskerna med förfalskade läkemedel

Förfalskade läkemedel utgör en allvarlig allmän hälsorisk. De kontrolleras inte av några tillsynsmyndigheter och tillverkas ofta olagligt under ohygieniska förhållanden. Varifrån de kommer och vad de innehåller är okänt.

Förfalskade läkemedel innebär en risk för patienten eftersom de kan innehålla giftiga ingredienser som borsyra, golvputsmedel och blyhaltig vägfärg. De är aldrig säkra att använda och intag av dem kan få dödlig utgång.

Dessvärre växer förfalskningsverksamheten. Globala kriminella nätverk producerar och distribuerar förfalskningar för alla viktiga behandlingsområden, inom alla större geografiska områden och i över 100 länder. Försäljningen av förfalskade läkemedel genererade uppskattningsvis 200 miljarder dollar i illegala vinster bara under ett år (2016).

Lillys initiativ för att bekämpa förfalskningar

Lilly arbetar hårt för att främja medicinska innovationer och samtidigt upprätthålla bästa möjliga standard avseende produktkvalitet så att patientsäkerheten kan garanteras.

Lillys mål är att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda allmänhälsan. Vi har ett internt globalt antiförfalskningsteam som utreder misstänkta förfalskade Lilly-produkter. Det finns rutiner för att identifiera tillverknings- och distributionstrender i syfte att förhindra illegal verksamhet.

Ingen enskild enhet kan stoppa förfalskning. Därför samarbetar Lilly med tillsynsmyndigheter över hela världen, tillsammans med andra läkemedelsföretag, för att tillhandahålla en global strategi mot förfalskningar som garanterar patientsäkerheten.

Under tiden fortsätter vi att stödja internationella utbildningsinsatser genom att samarbeta med icke-statliga organisationer, t.ex. Världshälsoorganisationen, World Health Professionals Association och World Customs Organization, för att utbilda patienter och vårdpersonal om riskerna med att köpa läkemedel från icke-traditionella försäljningsställen.

Internet förvärrar problemet genom att skapa en anonym, global marknad för handel med förfalskade läkemedel. Nästan 97 procent av de som säljer läkemedel på nätet och 62 procent av de läkemedel som köps där är inte legitima. Eftersom dagens förfalskare blir alltmer tekniskt sofistikerade och får allt större kapacitet, är det mycket viktigt att vi samarbetar med andra organisationer för att hitta förfalskade läkemedel, och därmed hålla de kriminella ansvariga och skydda patienterna.