Etik och efterlevnad

På Lilly strävar vi efter att förtjäna och upprätthålla förtroendet hos de människor vi samarbetar med genom att agera etiskt och ansvarsfullt i allt vi gör varje dag. Vi mäter våra produkter, vår verksamhet och våra prestationer mot en hög standard, och vi visar omsorg och respekt för alla dem som berörs av vårt arbete.

Sedan vi grundades för nästan 150 år sedan har vi tagit oss an vår verksamhet med en djup ansvarskänsla gentemot alla våra intressenter. Våra handlingar, nu som då, är grundade i verksamhetens kärnvärden om integritet, respekt för människor och strävan om att alltid bli bättre.

Som en del av vårt engagemang för dessa värderingar har vi utvecklat vårt program för etik och efterlevnad, något som vi ständigt jobbar på att förfina och förbättra. Programmet är utformat för att främja etiskt beteende och en integritetskultur. Det inkluderar dedikerade team som stöder globala program för bioetik, integritet och mot korruption. Våra anställda går varje år en kurs i etiska affärsmetoder och vi har system på plats utformade för att upptäcka brott mot lagar, regler och företagspolicyer. Var i världen vi än arbetar, arbetar vi för att upprätthålla vår höga standard för våra produkter, vårt etiska beteende och våra prestationer.

Vårt globala etik- och efterlevnadsprogram stöder vårt åtagande och är utformat för att uppfylla alla externa krav, inklusive riktlinjer som utfärdats av International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America och European Federation of Pharmaceutical Industry Associations.

Kommunikation

Vi uppmuntrar aktivt öppen kommunikation på alla nivåer i organisationen. Våra anställda förstår att de har en skyldighet att säga till när de har frågor eller funderingar om potentiella överträdelser eller oetiskt beteende som kan skada Lilly eller de människor vi tjänar. Ledningen förväntas stödja och främja denna öppna kommunikation. Anställda kan rapportera problem till ledningen, HR, avdelningen för etik och efterlevnad samt den juridiska avdelningen. Lillys direktlinje för etik och efterlevnad finns tillgänglig online dygnet runt för anställda och allmänheten världen runt, med förbehåll för lokal lagstiftning, eller via e-post. På webbplatsen finns också uppdaterade lokala telefonnummer för de flesta länder, där sådana finns. Översättningstjänster är tillgängliga, om det behövs, och rapporter kan göras anonymt.

Ta reda på mer