Choroby nowotworowe

W firmie Lilly staramy się rozwijać i udostępniać innowacyjne leki, które będą miały znaczący wpływ na jakość życia pacjentów z chorobami onkologicznymi. Dla nas oznacza to skupienie się na najnowszych osiągnięciach naukowych i współpracę z lekarzami, środowiskiem naukowym, organizacjami pacjenckimi oraz innymi interesariuszami w celu zapewnienia, że nasze leki przynoszą korzyści ludziom, którzy zmagają się z chorobami nowotworowymi.

Uważamy, że opieka zdrowotna ma znaczenie tylko wtedy, gdy poprawia jakość życia ludzi. Niezależnie od tego, czy leczy się rzadkie rodzaje nowotworów, wykorzystuje terapie celowane, kontynuuje badania immunononologiczne czy odkrywa nowe sposoby rozwoju już istniejących metod leczenia, naszym celem jest ciągłe dążenie do poprawy jakości życia osób z chorobami nowotworowymi.

PP-MG-PL-0134