Zgłaszanie działań niepożądanych

Zgłaszanie działań niepożądanych

Informacje dla osób wykonujących zawód medyczny

W celu dokonania zgłoszenia działania niepożądanego, które wystąpiło u pacjenta po zastosowaniu produktu firmy Eli Lilly bądź też przekazania dodatkowych informacji o bezpieczeństwie (tj. przedawkowanie, nadużycie, nieprawidłowe użycie, błąd w podaniu produktu, brak efektu terapeutycznego, użycie produktu leczniczego poza wskazaniami, narażenie zawodowe w zakresie ekspozycji na działanie gotowej postaci produktu, interakcje lekowe, podejrzenie przeniesienia czynnika zakaźnego przez produkt Lilly, stosowanie produktu leczniczego lub wyrobu medycznego Lilly w czasie ciąży lub karmienia piersią, ekspozycja płodu na działanie produktu leczniczego (produkt przyjmowany jest przez: matkę (przed zajściem w ciążę lub podczas ciąży) lub ojca (przed lub w momencie zapłodnienia)) w odniesieniu do produktu firmy Eli Lilly, uprzejmie prosimy o:

 • Wydrukowanie formularza zgłoszenia działania niepożądanego lub wypełnienie elektronicznego formularza z strony internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i uzupełnienie wszystkich posiadanych informacji:

  • danych identyfikujących pacjenta (inicjały, wiek, płeć),

  • danych fachowego pracownika ochrony zdrowia, umożliwiających późniejszy kontakt,
   (imię, nazwisko, adres, numer telefonu),

  • nazwy produktu leczniczego podejrzewanego o wywołanie działania niepożądanego,

  • opisu działania niepożądanego produktu leczniczego/dodatkowych informacji o bezpieczeństwie stosowania produkt.

 • Jak najszybsze przesłanie kopii uzupełnionego formularza wraz z czytelnym podpisem do działu monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii firmy Eli Lilly na numer faksu:
  22 440 35 56 lub na adres poczty elektronicznej:
  [email protected]

 • Przesłanie oryginału uzupełnionego formularza pocztą na adres:

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Dział Monitorowania Bezpieczeństwa Farmakoterapii

ul. Żwirki i Wigury 18 A

02-092 Warszawa

outline of red phone

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub problemów z wypełnieniem formularza, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

Informacje dla pacjentów i ich rodzin

Jeśli po zastosowaniu produktu firmy Eli Lilly, wystąpiło u Państwa działanie niepożądane lub chcą Państwo zgłosić informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania naszych produktów, uprzejmie prosimy o:

 • wydrukowanie i wypełnienie formularza zgłoszenia działania niepożądanego i przesłanie go do działu monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii firmy Eli Lilly, na numer faksu:
  (48) 22 440 35 56 lub na adres poczty elektronicznej:
  [email protected]

 • przesłanie oryginału uzupełnionego formularza pocztą na adres:
  Eli Lilly Polska Sp. z o.o.
  Dział Monitorowania Bezpieczeństwa Farmakoterapii

  ul. Żwirki i Wigury 18 A

  02-092 Warszawa

Zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego firmy Eli Lilly można także dokonać, wypełniając formularz ze strony internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Wszystkie zgłoszenia działań niepożądanych powinny być skonsultowane z lekarzem.

outline of red phone

W celu uzyskania dalszych informacji lub w razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:

PP-MG-PL-0104