Nádorové ochorenia (rakovina)

V spoločnosti Lilly sa usilujeme o vývoj a poskytovanie inovatívnych liekov, ktoré zmysluplne pomôžu pacientom s nádorovým ochorením. Pre nás to znamená intenzívne zameranie sa na najnovší vedecký vývoj a spoluprácu s lekármi aj inými výskumníkmi, s pacientskymi organizáciami a s poisťovňami, aby naše lieky mohli byť prospešné onkologickým pacientom.

Ľudia žijúci s nádorovým ochorením si zaslúžia liečbu, ktorá najviac zodpovedá ich individuálnej situácii a potrebám. Či už ide o liečbu vzácnych typov nádorov, vyžadujúcich precízne využitie cielených liekov, alebo objavovanie nových spôsobov na dosiahnutie pokroku už existujúcej liečby, tam kde sú ďalšie možnosti liečby už obmedzené - usilujeme sa, aby sme do životov ľudí žijúcich s nádorovým ochorením prinášali ešte viac pozitívnych zmien.