Etikk og samsvar

Hos Lilly jobber vi for å vinne og beholde tilliten til kundene våre ved å være etiske og ansvarlige i alt vi gjør, hver eneste dag. Vi har høye standarder for produktene, aktivitetene og resultatene våre, og vi bryr oss om og respekterer de som berøres av vårt arbeid.

Som en del av vår forpliktelse til disse verdiene har vi utviklet og forbedrer kontinuerlig vårt program for etikk og samsvar. Dette programmet, som er utformet for å fremme etisk atferd og skape en kultur basert på integritet, omfatter egne arbeidsgrupper for global antikorrupsjon, bioetikk og personvern. Vi krever at våre ansatte fullfører årlig opplæring i etisk forretningsskikk, og vi har systemer for å oppdage brudd på lover, forskrifter og selskapets retningslinjer. Uavhengig av hvor vi opererer i verden, jobber vi for å opprettholde høye standarder for produkter, etisk atferd og resultater.

Vårt globale program for etikk og samsvar støtter dette arbeidet og er utformet for å oppfylle alle eksterne krav, inkludert retningslinjer utstedt av International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America og European Federation of Pharmaceutical Industry Associations.

Kommunikasjon
Vi fremmer åpen kommunikasjon på alle nivåer i organisasjonen. Våre ansatte forstår at de plikter å varsle når de har spørsmål eller bekymringer om mulige overtredelser eller uetisk atferd som kan skade Lilly eller kundene våre. Lederne våre forventes å støtte og fremme denne åpne kommunikasjonen. Ansatte kan rapportere bekymringer til ledelsen og til personalavdelingen, avdelingen for etikk og samsvar eller den juridiske avdelingen. Lillys kontakttjeneste for etikk og samsvar er døgnkontinuerlig åpen på Internett for ansatte og publikum globalt, underlagt lokal lovgivning, eller via e-post. På dette nettstedet vises også oppdaterte lokale telefonnumre for de fleste land, der dette er tilgjengelig. Det finnes også oversettelsestjenester, om nødvendig, og rapportering kan gjøres anonymt.

Finn ut mer på Lilly.com

PP-MG-NO-0119 03.2022